P O R T F O L I O

D R O T T N I N G  S I L V I A

– E N  J U B I L E U M S B O K

En jubileumsbok till Drottning Silvias 70-årsdag!
Art Director för boken. Iniativtagare Maud Olofsson. Författare Roger Lundgren. Fotograf Rickhard L. Eriksson. Bokens omfång, 200 sidor. Hårdpärm med kappa och guldfoliering. Det producerades även en unik handbunden bok i svart läder till Drottningen själv, samt  fem utgåvor i beige skinn till utvalda personer.

P O R T F O L I O

P U L S  R E L I G I O N 

L Ä R O M E D E L

Puls Religion är en läromedelsbok i en serie till årskurs 4-6 år!
Grafisk Formgivare, Bildredaktör och Illustratör för boken. Författare Marianne Abrahamsson. Bokens omfång, 180 sidor. Förlag Natur & Kultur. 

P O R T F O L I O:

Magasin

Helproduktion av magasin i olika storlekar och format. Olika ämnen och olika målgrupper. Nyskapande och Redesign.

Tidning

Kundtidningar och bilagor produceras efter kundens önskemål och formges för att nå slutkonsumenten. Nyskapande och Redesign.

form

Böcker, broschyrer, trycksaker, logotyper och företagsprofiler med design och funktionell form. Stort som smått.

DIGITALT

Hemsidor med design i kundens anda och god användarvänlighet. Appar, digitala annonser och grafiska element i vår digitala värld.