DZIGN Produktionsbyrå gör magasin, kundtidningar, webb & designuppdrag

”Vi blir allt mer medvetna om god form som också gör det lättare att snabbt och enkelt ta till sig information”

DZIGN

Välkommen till DZIGN – en produktionsbyrå med form och design i fokus. Design, färg och form sträcker sig i vår tid över många områden, med allt från grafisk form, möbler och konst till webb och interaktionsdesign. Vi blir allt mer medvetna om god form som också gör det lättare att snabbt och enkelt ta till sig information. Numera lever vi i ett designmedvetet informationssamhälle. God form kräver kreativitet och utrymme – det föder utveckling för nya ideer. Dagens kreatörer är skapare av den visuella värld vi lever i, låt oss skapa tillsammans!

Här finns portfolio med olika produkter. DZIGN är även utgivare av tidningen Färg Möbler & Interiör och delägare i tidningen Vin & Bar.

Jessica Nyström,
VD och Art Director

 

”Som produktionsbyrå tar vi hand om hela eller delar av produktionen.” 

 

timmar i Indesign

timmar i Photoshop

timmar i Illustrator

”God form kräver kreativitet och utrymme – det föder utveckling för nya ideer.”

DZIGN

A R B E T S F L Ö D E:

Lyhördhet

De bästa produkterna tas fram av människor med förståelse för människor. Att vara lyhörd inför kundens önskemål är grunden. God dialog är början och slutet .

Kreativitet

Den kreativa processen börjar med research. Vad gör konkurrenterna och vad kan man göra bättre? Planeringen är igång och ideerna tar sin form.

Produktion

Med klara mål och en bra planering kan arbetet börja. Produktion och team är på plats och produkten börjar komma till liv för att sedan gå i mål.

”Vi ser alltid till projektets och kundens bästa.”

DZIGN

P O R T F O L I O:

Magasin

Helproduktion av magasin i olika storlekar och format. Olika ämnen och olika målgrupper. Nyskapande och Redesign.

Tidning

Kundtidningar och bilagor produceras efter kundens önskemål och formges för att nå slutkonsumenten. Nyskapande och Redesign.

Trycksaker

Böcker, broschyrer, trycksaker, logotyper och företagsprofiler med design och funktionell form. Stort som smått.

Digitalt

Hemsidor med design i kundens anda och god användarvänlighet. Appar, digitala annonser och grafiska element i vår digitala värld.